Selskabet

Danske Møllers Venner

Danish Molinological Society

 


Selskabet Danske Møllers Venner.. er et landsdækkende selskab der igennem mere end 40 år har arbejdet for bevaring og istandsættelse af danske vand- og vindmøller. Selskabet har for mere end 35 år siden ejet ca. 30 møller. De er i de forløbne år blevet istandsat og eller overdraget til lokale møllelaug der derved har overtaget det daglige tilsyn, fremvisning og vedligehold.

Selskabet har et styre på op til 7 medlemmer der varetager de økonomiske dispositioner i forbindelse med istandsættelse og vedligehold af selskabets møller. Valg til styret finder sted på den årlige generalforsamling.der afholdes efter de gældende vedtægter.